Harcerze Jana Pawła II

Federacja Hufców Polskich HJP2 - czyli katolickie harcerstwo św. Jana Pawła II to inicjatywa społeczna i wychowawcza. Jesteśmy wspólnotą dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie i metodę skautową pomaga dzieciom stać się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi patriotami oraz dojrzałymi chrześcijanami.

CZUWAJCIE (Mt 24,42)

Katolickie harcerstwo św. Jana Pawła II to inicjatywa społeczna i wychowawcza rodziców,
wychowawców oraz dzieci i młodzieży, oparta na służbie, pracy nad sobą i braterstwie. Poprzez swoją działalność chcemy pomagać dzieci i młodzieży w dążeniu do świętości.

W nawiązaniu do pierwotnej idei skautingu pragniemy działać w oparciu o wartości chrześcijańskie (drużyna powstają i działają przy  parafiach ) i patriotyczne. Miłość Boga, człowieka i Ojczyzny to dla nas najważniejsze zasady postępowania. Inicjatywa otwarta jest dla każdego, kto potrafi wyjść z zamknięcia w kręgu swoich własnych spraw i zechce zaangażować się w pracę na rzecz młodego pokolenia.

Nasz ruch czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław
Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski. Pragniemy również nawiązywać do nauczania wielkich Polaków jak św. Jan Paweł II, Maksymilian Maria Kolbe czy kard. Stefan Wyszyński.

WIARA

Harcerz Jana Pawła II pogłębia relację z Bogiem i opiera na niej całe swoje życie. Rozwijanie swojej wiary jest dla niego budowaniem relacji zaufania Jezusowi  i  Bożej Opatrzności.

MIŁOSIERDZIE

Harcerz jest miłosierny. Św. Tomasz z Akwinu powiada, że „miłosierdzie jest to przymuszające do przyjścia z pomocą takie odczuwanie cudzej biedy, jakby to mnie ona spotkała”.

SOLIDARNOŚĆ

Życie Harcerza Jana Pawła II jest służbą. Pomoc i służba innym są motorem rozwoju osobistego. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim, jest solidarny z druhami i wszystkimi potrzebującymi

PATRIOTYZM

Harcerze uczestniczą w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewią wśród rówieśników wartości patriotyczne, cechują się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych a także wykazują się duchowością maryjną.

"Jeśliby wasze skautostwo miało być bez Boga, lepiej żeby go wcale nie było”.

Gen. Robert Baden-Powell

lord-sir-baden-powell

OBSZARY DZIAŁANIA

NA CZYM BUDUJEMY KATOLICKIE HARCERSTWO

raozwoj-harcerzy

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU

Wszystkie proponowane przez nas aktywności wychowawcze dla dzieci i młodzieży są dostosowane do wieku. Wychowujemy przez gry, które stanowią najlepsze narzędzie ćwiczenia pamięci oraz rozwoju innych umiejętności.

nowe-doswiadczenia-harcerskie

NOWE DOŚWIADCZENIA

W swych założeniach, harcerstwo ma umożliwiać stały rozwój uczestników kształtowanie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie poprzez zdobywanie nowych doświadczeń.

samodzielny-harcerz

SAMODZIELNOŚĆ

Na każdym etapie rozwoju skautowego, przy braterskim wsparciu starszych wychowawców, każdy wilczek, harcerz, harcerka, przewodniczka, czy wędrownik ma okazję do rozwoju samodzielności i odpowiedzialności.

Logo_HJP

ROZWÓJ DUCHOWY

W swej genezie harcerstwo wzywa do praktykowania i wyznawania religijności, bowiem w ten sposób zbliża ona do Boga i do człowieka, obdarza szacunkiem, ogarnia rzeczywistą służbą każdego. Praktykowane wartości duchowe pomagają w uczeniu się i realizowaniu prawdziwego braterstwa.

milosc-przyrody-harcerze

Miłość do przyrody

Większość aktywności skautowych odbywa się na łonie przyrody – środowiska, które sprzyja dokonywaniu odkryć i wzbudza zachwyt, bardzo różnego od świata ekranów, w którym żyje dzisiaj większość z nas.

otwartosc-harcerska

Otwartość na innych

Służba wyraża się w wielu harcerskich aktywnościach, od codziennego dobrego uczynku po pomoc starszym; stanowi okazję do tego, aby otworzyć oczy na potrzeby bliźnich.

HARCERSTWO JEST DLA KAŻDEGO

Nigdy nie byłeś i myślisz, że teraz już jesteś na to za stary? Albo tak długo jesteś w kadrze, że zapomniałeś jak smakuje harcerska przygoda? Tak czy owak, czekamy właśnie na Ciebie! Wesprzyj w tworzeniu katolickiego harcerstwa.
Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”
św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II
mówił do harcerzy

Za swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II wzywał harcerzy, by nie ustawali w czuwaniu . 'Mówił: „wasza obecność przypomina mi moje spotkania z harcerzami przy ognisku, przy różnych okazjach, śpiewaliśmy wówczas pieśni harcerskie, które zachowałem w pamięci do dzisiaj’. Wszystkim polskim harcerzom – w kraju i na emigracji – Jan Paweł II życzył, by dzielili się swoją radością i entuzjazmem z rówieśnikami’ i byli 'świadkami pozytywnego stosunku do życia, który bierze się z umiłowania przyrody i dzieł stworzenia. 'Wasze świadectwo – wskazywał- potrzebne jest dzisiejszemu światu. Niech harcerskie zawołanie 'Czuwaj’ przypomina wam o nieustannym czuwaniu nad sobą, zachęca do ciągłej pracy nad kształtowaniem siebie, własnej osobowości i otwiera wasze serca na potrzeby bliźnich’.

jana-pawla-II-2

„Widzę w was «strażników poranka» (Iz 21, 11–12) o świcie tego trzeciego tysiąclecia. (…) Dziś przybyliście tutaj, by potwierdzić, że w nowym stuleciu nie dacie się użyć jako narzędzia przemocy i zniszczenia. Bronić będziecie pokoju, płacąc za to własnym życiem, jeśli będzie trzeba. Nie pogodzicie się ze światem, w którym inne istoty ludzkie umierają z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie bronić życia w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej nadającą się do zamieszkiwania dla wszystkich”

Jan Paweł II, Tor Vergata, Rzym 2000 r

Katolickie Harcerstwo

Kilka zdjęć z harcerskich przygód

Kontakt do nas

Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z nami najprościej skorzystać z formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wiadomości najszybciej jak to możliwe.

NACZELNICTWO

ul. Ks. Przeździeckiego 2
05-831 Kostowiec
Tel: +48 788 726 970

BIURO

ul. Łączna 1
05-825 Grodzisk Maz.
Tel: +48 507 245 099
jacek.hirsz@harcerzejp2.org

SOCIAL MEDIA
Proszę o podanie swojego adresu e-mail

Inspirują nas

Wielkie postacie harcerstwa

Skaut nie żyje dla siebie, ale całe życie jest sługą społeczeństwa, któremu z poświęceniem oddaje wszystkie swoje siły. Obowiązek jest motorem jego czynów; obowiązki nie są mu ciężarem, ale życiem samem. W przełożonych widzi wyraz tego prawa, które mu obowiązek nakłada, i dlatego jest im wierny i stoi przy nich w dobrej i złej woli; nawet mówić źle o nich przy sobie nie pozwala.
ks. Kazimierz Lutosławski
Harcmistrz Rzeczypospolitej
Harcerstwo polskie, jako ruch młodzieży katolickiej musi zacząć od tego, na czym w ogóle kończy sprawę oficjalne stanowisko skautingu angielskiego. Harcerstwo to wielkie środowisko braterskie, w którym starsi pragną stworzyć zdrowe i uszlachetniające otoczenie dla swoich młodszych braci i sióstr.
Pokładając wielkie nadzieje w Harcerstwie, musi Naród umożliwić
Harcerstwu spełnianie zadań przez dostarczanie niezbędnych środków.
Stanisław Marian Sedlaczek
Harcmistrz Rzeczypospolitej
Wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i popierać go nie przestanę. Czuwaj!