Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Patron Harcerstwa
Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913r w Chełmży, jako trzeci z sześciorga dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Podczas uczęszczania do chełmżyńskiego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej i był czynny w harcerstwie. Przyrzeczenie harcerskie złożył 6 czerwca 1927r. Po zdaniu matury w r.1931 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium prowadził szeroką działalność w różnych organizacjach. W 1934r zdobył stopień podharcmistrza. Latem 1935r zorganizował 20 osobowy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP w Spale i otrzymał stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Był komendantem kleryckiego kręgu starszo-harcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937r otrzymał święcenia kapłańskie. Od lipca 1938r pełnił funkcje wikariusza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NM Panny w Toruniu. Już 11 września 1939r został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańska współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940r został przeniesiony do obozu Dachau, który był skupiskiem duchowieństwa z całej Europy, ale głównie z Polski. Tam też potajemnie organizował życie religijne i nawet czasem odprawiał Mszę Świętą. Otaczał opieką chorych i słabych. Na przełomie 1944/45 roku wybuchła w obozie epidemia tyfusu plamistego. Ks Wincenty zaangażował się pomocą chorym, do której włączyło się jeszcze 32 innych kapłanów. Zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r. Stefan Wincenty Frelichowski przez całe swoje młode życie cechował się mocnym charakterem, niezachwianą wiarą, wytrwałością i w pełni zrozumianym poczuciem służby bliźniemu.
7 czerwca 1999r w Toruniu papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. 22 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdza Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

Jan Paweł II rozumiał i doceniał znaczenie w procesie wychowania młodego pokolenia harcerstwa. W gronie Błogosławionych z okresu II wojny światowej jest Patron wszszykich harcerzy – druh  podharcmistrz  ks. Stefan Wincenty FRELICHOWSKI ( 07.VI.1913- 23.II.1945). Jego beatyfikacji dokonał O. Św.- 07.VI.1999 r. w Toruniu.

W dniu 7 czerwca 1999 podczas nabożeństwa odprawionego na toruńskim lotnisku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks.Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Pod koniec homilii wypowiedział do nas pamiętne słowa:

„Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla Was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.”

frelichowski-harcerz-ikonaTen niezwykły dar stał się dla harcerek i harcerzy szczególnym wyzwaniem. Nowy Błogosławiony z pokolenia kapłańskiego Karola Wojtyły, postawił sobie wysoko poprzeczkę. Jak zapisał w „Rozważania na tle Ewangelii” – „Będę uparty… jak byli święci”. Jego ziemska wędrówka pełna radości otrzymywanej z bycia harcerzem zaprowadziła Go poprzez posługę kapłańską do męczeńskiej śmierci w tragicznym czasie ostatniej światowej wojny. Teraz w czasach letniości, braku wyrazistości postaw i przekonań, zapewne oręduje za nami pomagając rozstrzygać rozterki młodzieńczych serc. Bierzmy pełną garścią mądrość z postaw Świętych naszych czasów bo tylko oni mogą nam dziś rozjaśnić horyzont nie tylko intelektualny, ale i duchowy.

do Konferencji Episkopatu Polski, którą prymas Józef Glemp przedłożył w dniu 22 marca 2002 Kongregacji Watykańskiej. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

22 lutego 2003 w Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem bł. ks. S. W. Frelichowskiego patronem harcerzy polskich. Wzięli w nich udział oprócz kilku biskupów oraz dostojników państwowych polscy harcerze z różnych organizacji